• 6 kwietnia 2014

Projekt Energia Kompetencji realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Nieustanne zmiany, które odbywają się wokół nas powodują, że i my modyfikujemy się ciągle podążając naprzód. Nieprzerwalne inwestycje w kadrę, w jej rozwój poprzez szkolenia i praktyczne  wykorzystanie tej wiedzy  stawia nas w czołówce wykonawców robót  w kraju.

Od kwietnia nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniu na instalatorów pomp ciepła. To działanie umożliwi  rozszerzenie zakresu działania firmy i jeszcze bardziej podnieść jej konkurencyjność na rynku.

Licznik odwiedzin: 170,792