• 7 kwietnia 2014

Konferencja nt. Wspieranie Inwestycji w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach Województwa Śląskiego, które zorganizowało Centrum Przedsiębiorczości i Prezydent Miasta Chorzowa w Hotelu Focus z udziałem m.in. Jana Olbrychta – deputowany do Parlamentu i Europejskiego i Bożeny Rojewskiej – Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Konferencja była doskonałą okazją do rozmów na temat wsparcie działań inwestycyjnych i rozwojowych naszego śląskiego biznesu. Usłyszeliśmy o priorytetach i rozwiązaniach systemowych programów pomocowych dla firm naszego województwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Licznik odwiedzin: 170,807