042Grupa KOZBUD to doświadczony pracodawca, który umożliwia budowanie Twojej kariery zawodowej w naszej firmie. Siłę stanowią ludzie, których priorytetem jest rzetelna praca i zaufanie do pracodawców. Naszym pracownikom zapewniamy optymalne warunki pracy co przekłada się na satysfakcję z zatrudnienia. Dbamy o rozwój zawodowy kadry przez różnego rodzaju szkolenia, na których podnoszą wiedzę niezbędną do pracy na zajmowanych stanowiskach.

Osoby zainteresowane pracą w naszym przedsiębiorstwie prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: kozbud@kozbud.com.pl lub na adres korespondencyjny biura.

Gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

 

Licznik odwiedzin: 310,115