W ramach doradztwa budowlanego wykonujemy:

 • 071przygotowujemy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia budowy
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane i instalacyjne
 • ekspertyzy budowlane
 • kontrolę zaawansowania prac i płatności
 • opracowujemy kosztorysy inwestorskie
 • opracowujemy wnioski o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych
 • ekspertyzy budowlane mające na celu
  • ocenę stanu technicznego
  • diagnostykę konstrukcji
  • analizę przydatności do  użytkowania

  Dodatkowo świadczymy nadzór nad pracami zaleconymi w ekspertyzie.

 • przeglądy budowlane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (wraz ze wszystkimi instalacjami)
 • zakładamy książki obiektów budowlanych
Licznik odwiedzin: 310,141